Prnjavor nekada

Danas je 10. juli – Dan oslobođenja Prnjavora

Prije 78 godina, 10. jula 1943. godine, akcijom Prnjavorskog partizanskog odreda i V kozarske udarne brigade, oslobođen je Prnjavor u II svjetskom ratu. Odmah po oslobođenju Prnjavora pristupilo se formiranju vojnih partizanskih radionica. Radionice je […]