Društvo

Liturgijska sekcija Gimnazije Prnjavor

Na praznik Svetog Arhangela Mihaila 21. novembra 2021. godine počele su aktivnosti učenika Gimnazije Prnjavor koji pohađaju Liturgijsku sekciju nastavnog predmeta Pravoslavna vjeronauka. Nakon prazničnog bogosluženja učenici su u prostorijama parohijskog doma održali sastanak, na […]

Društvo

Posjeta maloj Evropi – Prnjavoru (FOTO)

Grupa mladih Odbora za međureligijsku saradnju su 20.11.2021. godine posjetili Prnjavor, na poziv Omladinskog kluba u tom gradu. Mladi iz Zenice su imali priliku da se susretnu sa aktivistima iz Prnjavora, da se upoznaju, razmijene […]