Zajednički cilj – razvoj ekološke svijesti

U JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Prnjavor od 2012. godine prikuplja se PET ambalaža sa ciljem podizanja nivoa svijesti građana, a posebno djece i mladih, o važnosti zaštite životne sredine.

Tada smo na ovom zajedničkom cilju počeli saradnju sa KP „Park“ Prnjavor koja uspješno traje i danas. Zajedničkim zalaganjima do sada smo na reciklažu uputili preko 21 tonu ove sekundarne sirovine što je rijedak primjer uspostavljanja održivog sistema prikupljanja PET ambalaže u jednoj opštini na koji možemo biti ponosni.

Na teritoriji grada odavno su postavljeni kontejneri za razdvajanje otpada (plastika, papir, metal i staklo) i mi se pitamo ZAŠTO NE BISMO SVI RAZDVAJALI KUĆNI OTPAD?

Naši učenici su pravi eko aktivisti i od aprila ove godine preuzeli su obavezu pražnjenja naših sedam konstrukcija za PET ambalažu na području grada (dvije u dvorištu škole, po jedna preko puta škole, u Njegoševoj ulici, iza Konzuma, kod Ruskih zgrada i kod boračke zgrade).

Učenici navode da je najveći problem pri sakupljanju PET-a smeće koje nesavjesni građani ubacuju u naše konstrukcije.

Molimo vas:

– U naše konstrukcije ne ubacujte nikakvo smeće. Ukolko vidite nekoga da to radi zamolite ga da smeće odloži u odgovarajući kontejner.

– Ukoliko možete PET ambalažu donosite u školu

– Prilikom odlaganja flašu ispraznite i stisnite kako bi učenicima olakšati rad

Ove godine brizi o životnoj sredini posvećujemo posebnu pažnju u sklopu projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska.

OŠ “Branko Ćopić”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*