Vodovod Prnjavor: Oglas za radno mjesto vodoinstalatera – montera

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

– Vodoinstalater – monter – 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova:

 • obavlja sve vrste vodoinstalaterskih poslova na izgradnji i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže;
 •  obavlja poslove na izgradnji i održavanju objekata sistema za vodosnabdijevanje;
 • obavlja poslove na sanaciji kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži;
 • obavlja poslove na uslužnim radovima trećim licima;
 • obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.
 • Opšti uslovi:

Kandidat mora ispunjavati sledeće opšte uslove:

 • da je državljanin BiH – Republike Srpske,
 • da je stariji od 18. godina,
 • da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova predviđenog radnog mjesta (nakon završene procedure, a prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidat biće u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje).
 • Posebni uslovi

Kandidat mora ispunjavati sledeće posebne uslove:

 • SSS-KV vodoinstalater ili monter.
 • Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu BIH – RS (ne starije od 6 mjeseci);
 • Obavještenje o mjestu prebivališta (CIPS) (ne starije od 6 mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ovjerenu fotokopiju diplome;
 • Dokaz o radnom iskustvu.
 • Objavljivanje konkursa

Ovaj konkurs će biti objavljen na WEB stranici preduzeća, oglasnoj tabli preduzeća i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i na drugim sredstvima javnog informisanja.

 • Rok za podnošenje prijava

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili putem pošte, na adresu: KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor, ul. Karađorđeva br. 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom «Konkurs za prijem u radni odnos».

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa obaviće se razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*