Novi magistar književnih nauka iz Prnjavora

Тања Анчић из Прњавора већ годинама изучава компаративну књижевност и дјело Милоша Црњанског, а упоредо се бави и темама националног страдања у контексту српске филологије.

8.12.2017. године на Филолошком факултету у Бањој Луци одбранила је магистарски рад под насловом “Милош Црњански и ренесансна умјетност” пред најугледнијим професорима српске и свјетске књижевности Београдског и Бањолучког универзитета, Милом Ломпаром и Младеном Шукалом (ментором), и стекла право на научни степен звања: магистар књижевних наука.

Постдипломске магистарске студије на студијском програму Науке о књижевности Тања је завршила просјечном оцјеном 9,83. Прије тога, 2009. године завршила је студиј за стицање високе стручне спреме на Одсјеку за италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност у Бањој Луци, просјеком оцјена 9,57.
Завршила је Гимназију у Прњавору.

Објавила је више оригиналних научних радова у научним часописима у региону: у часопису Филолог рад под насловом “Утопистичко-меланхолична слика свијета у Сеобама и Другој књизи сеоба Милоша Црњанског” (2017), у Годишњаку Друштва чланова Матице српске у Републици Српској рад “Милош Црњански и италијанска ренесансна књижевност” (2017), у часопису Прилози Друштва наставника српског језика и књижевности “Страдање Срба у Другом свјетском рату – методолошки приступ и могућности учења у настави књижевности” (2016), као и критичке приказе у научном часопису Philologia Mediana (Ниш), и друге стручне радове.

Након завршетка основног студија 2009. године ради на мјесту професора за српски језик и књижевност у Средњошколском центру “Гемит-Апеирон” у Бањој Луци.

У академској 2009/2010. години на Универзитету “Апеирон” у Бањој Луци ангажована је и као сарадник у настави, за извођење вјежби на предмету Српски језик као страни језик.

Лекторисала је научне и стручне часописе, многе монографије, научне, стручне и друге текстове из различитих области.

Од децембра 2009. године ради као стални судски тумач за италијански језик.

Годинама се стручно усавршава на семинарима у окружењу, а похађала је и међународни семинар у Јад Вашему (Израел) 2014. године у програму Међународне школе за изучавање Холокауста, по конкурсу Министарства просвјете и културе РС и Јад Вашем центра у Јерусалиму, будући да се бави и темом националног страдања у контексту српске књижевности.

 

У току студија на Одсјеку за италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Бањој Луци похађала је љетну школу у Риминију (2008) на тему Cultural Studies between East and West у организацији Универзитета у Болоњи, боравила је у Сијени (2007) на Универзитету за странце и добила сертификат (CILS – C1) о познавању италијанског језика као страног језика, као и у љетној школи у Барију (2005) на тему Аспекти и проблеми италијанског језика и књижевности.

Од јуна 2012. године члан је Друштва чланова Матице српске у Републици Српској, као и Друштва наставника српског језика и књижевности у Републици Српској.

На првом и другом циклусу студија била је стипендиста Фонда “Др Милан Јелић”.

Прњавор.инфо

3 Comments

  1. Tanji Aničić od srca čestitam. Ovo je lijepa vijest koja ohrabruje svojom porukom, da ima i onih koji vole knjigu,koji vrijedno i marljivo uče, onih koji su vlastitim znanjem i snagom postigli značajne rezultate, da nije crno kako izgleda, da je crno.

  2. Respekt i iskrene čestitke Tanji Ančić za upješno okončanje magistarskih studija, ali isto tako i za sve ostale naučno-istraživačke aktivnosti.
    Ovo je uspjeh koji treba biti uzor mladima a društvu mjera vrijednosti.
    Nažalost, razni rialti privlače veću pažnju,kupljene diplome,studiranje na mufte su više cijenjeni i popularniji i kod mladih i u društvu uopšte.

    • Izvinjavam se Tanji Ančić, zbog pogrešno napisanog prezimena u prethodnom komentaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*