Sjednica Skupštine opštine zakazana 15. novembar

Kolegijum Skupštine opštine usvojio je na jučerašnjoj sjednici skraćeni zapisnik sa prethodne sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda 28. redovne sjednice Skupštine opštine.

Sjednica je zakazana za 15. novembar, a odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o 15 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, odbornici će razmatrati, u formi nacrta, Odluku o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2019. godinu, Odluku o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu, Odluku o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu, kao i Program rada Skupštine opštine Prnjavor za 2020. godinu. Pred odbornicima lokalnog parlamenta, u formi prijedloga naći će se, Odluka o davanju na privremeno korištenje objekta, Odluka o prodaji službenih automobila, Odluka o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Odluka o osnivanju mjesne zajednice Prosjek i Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u 2020. godini. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće i prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU Centar za kulturu Prnjavor i raspisivanju ponovnog javnog konkursa, te imenovati Komisiju za sprovođenje postupka po ponovnom javnom konkursu, kao i jednog člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Prnjavor i jednog člana NO JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor. Na dnevnom redu 28. skupštinskog zasjedanja naći će se i Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civila žrtava rata u opštini Prnjavor, kao i Informacija o javnom prevozu na području opštine za registracioni period 2018/2019. godina.

Sjednica Skupštine opštine počinje u 9.00 časova.

Opština Prnjavor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*