Rekorderka je iz Prnjavora: Kolika je prosječna proizvodnja mlijeka po kravi u BiH?

U toku 2022. godine u kontroli proizvodnosti mlijeka u Republici Srpskoj, u registru Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS, bilo je uključeno 86 farmera s područja 20 opština. Kontrolni asistenti sa terena već dostavljaju zaključene laktacije za ovu godinu i može se reći da je proizvodnja mlijeka po kravi mnogo veća od često licitiranih količina od dvije-tri hiljade.

Na obrađenih 219 laktacija u osam opština, štalski prosjek se kretao od 4.998 kg mlijeka u standardnoj laktaciji (305 dana) u Stanarima, do 8.361 kod jednog uzgajivača u Prnjavoru. Prema podacima sa EUROSTAT, prosječan proizvodnja mlijeka po kravi u EU dostigla je 7.682 kg u 2021. godini. U pojedinim stadima u Gradišci proizvodnja po kravi u standardnoj laktaciji prelazila je 9.500 litara mlijeka. Ipak rekorderka rase Holštajn dolazi iz Prnjavora i ta krava je proizvela 11.680 l mlijeka u laktaciji ove godine.

Prnjavor najbolji

Kontrola proizvodnosti mlijeka se sprovodi u saradnji Savjetodavne službe Republike Srpske, Veterinarsko-stočarskog centra Banja Luka i Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, u sljedećim opštinama: Banja Luka, Berkovići, Bijeljina, Derventa, Doboj, Donji Žabar, Gradiška, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Laktaši, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Pelagićevo, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Šamac i Šipovo.

Posebno je interesantna dobra proizvodnja kod simentalca, koja je premašila cilj iz uzgojnog programa Udruženja koji je bio 5.800 litara. Kao što je i očekivano najveća proizvodnost mlijeka je kod rase holštajn i iznosi 7.599 kg mlijeka u standardnoj laktaciji. Slijedi simentalac sa 7.050 kg mlijeka, te norveško crveno goveče sa 6.974 kg mlijeka u standardnoj laktaciji. U kontroli proizvodnosti bio je jedan broj križanaca, kod kojih je prosječna proizvodnja bila 6.529 kg mlijeka u standardnoj laktaciji (15 grla).

Prnjavor je gledajući i prosjek po opštinama najbolji, sa 7.286 kg mlijeka, a drugi je Mrkonjić Grad, u kojem je bilo manje farmi koje su u kontroli.

Cilj je povećati proizvodnju

Sekretar Udruženja i ovlašćeno lice za sprovođenje uzgojnog programa, mr Aleksandar Marić, kaže kako su ovi rezultati dobri i kako vjeruje da će ova proizvodnja rasti.

“Naši članovi su već profesionalci u svom poslu. Zaista ulažemo dosta u obuke, unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja i saradnju sa svim relevantnim partnerima. Za formiranje dobrog stada je ključna podrška Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS u cijelom ovom sistemu i naravno kroz druge mjere podrške, kao što su kapitalne investicije“, rekao je on, dodavši kako se svakako ne smije zaboraviti podrška kompanija koje farme snabdijevaju hranivima i dodacima ishrani i njihovi inženjeri. Oni, takođe, koriste rezultate kontrole proizvodnosti u davanju savjeta po pitanju ishrane krava i normiranja obroka.

Bitna je i saradnja sa kućama koje rade distribuciju sjemena, jer bez kvalitetnog bikovskog sjemena teško bi imali ovakve rezultate. Marić navodi i kako vjeruju da će u narednom periodu imati potomke ovih rekorderki u testnim stanicama. Dodaje i da je u novom uzgojnom programu za period 2023. – 2026. godine predviđeno povećanje ciljne proizvodnje kod simentalca na 7.000 kg mlijeka u standardnoj laktaciji.

Agroklub.ba

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*