Prnjavorski mališani jutros otišli na ljetovanje u Crnu Goru

Кao i prethodnih godina Centar za socijalni rad Prnjavor je partner Javnom fondu dječije zaštite u provođenju Projekta “Socijalizacija djece RS -Bečići 2019”.

Jutros je 32 djece sa područja naše opštine krenulo na desetodnevno ljetovanje u Crnu Goru. Učesnici projekta će biti smješteni u Omladinskom hotelu “Užice” u Bečićima.

Projektom su obuhvaćena djeca bez roditeljskog staranja, djeca čiji su roditelji korisnici novčane pomoći i dodatka na djecu, djeca iz porodica sa četvoro i više djece, djeca samohranih roditelja, djeca sa smetnjama u razvoju i djece iz boračke populacije. O djeci iz Prnjavora će tokom puta i boravaka u Bečićima brinuti tri vaspitača.

Osnovni cilj ovog projekta je da se kroz rekreaciju, druženje i druge projektne aktivnosti i sadržaje pozitivno utiče na pravilan psihofizički razvoj socijalno osjetljivih kategorija djece, kao i da se kod djece podstakne proces socijalizacije kroz interakciju u vršnjačkoj grupi.

Javni Fond za dječiju zaštitu je obezbijedio prevoz i trškove smještaja djece i vaspitača u Bečićima.

Privrednici Leburić-Кomerc i Farma -Nova, obezbijedili su lanč pakete i higijenski pribor za učesnike projekta.

Naša opština je obezbijedila džeparac za svako dijete i putne isprave za 17 djece.

Napominjemo da će od 12.09. do 21.09. 2019. takođe u Bečićima boraviti 5 osoba sa smetnjama u razvoju iz Prnjavora sa težim smetnjama koji nisu obuhvaćeni školskim procesom ili su iznad 18 godina, a koji nisu učestvovali u projektu do sada ili su učestvovali, ali im se porodična, zdravstvena ili materijalna situacija značajno pogoršala od poslednjeg učešća.

Djeci koja su otputovala želimo lijepo i nezaboravno druženje.

Centar za socijalni rad Prnjavor

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*