Prnjavor: Jenjić demantovao Tomaša

Odbornici Srpske demokratske stranke su napustili zasjedanje sjednice SO Prnjavor kako bi skrenuli pažnju javnosti na činjenicu da na svakoj sjednici imaju konkretne i konstruktivne prijedloge, ali da je skupštinska većina iste redovno odbijala.

Ne stoji informacija, ističe šef Kluba SDS-a u SO Prnjavor Slaviša Jenjić da dobijaju odborničke naknade, a da ne rade.

“S tim u vezi predlažem da stručna služba Skupštine objavi podatak, koliko diskusija sam imao sam ja, a koliko svi odbornici SNSD-a u protekle tri godine (ne računajući čitanje Izvještaja sa sjednica raznih komisija). Ovo će biti odličan pokazatelj koliko se pripremamo za sjednice, i koliko na njima radimo”, objašnjava Jenjić, te dodaje:

“Navodi se kako sam ja 2014. godine učestvovao u usmjeravanju novca namijenjenog za rekonstrukciju putnog pravca Prnjavor – Čelinac. Istina je sasvim drugačija, i imam potrebu da istu istaknem. Naime, ja sam učestvovao u pisanju Sporazuma između više mjesnih zajednica, opštine Prnjavor i preduzeća „Putevi Republike Srpske“ i u tom Sporazumu je definisano da će se završetkom autoputa pristupiti potpunoj rekonstrukciji putnog pravca kojim je u 2014., 2015. i 2016. godine preveženo više miliona tona materijala za izgradnju autoputa. Zašto nije došlo do realizacije Sporazuma treba da odgovore nadležni u „Putevima“ i opštini. Istovremeno treba imati u vidu da nijedan put ne bi izdržao teret prevežen navedenih godina, i da bi asfaltiranje u 2014. godini bilo bacanje novca, a nama, građanima tog dijela opštine bi bilo rečeno uradili smo tada”.

Interesantni su navodi, ističe Jenjić vezani za sredstva pomenuta za „Vodu Vijačanku“.

“Prava istina je sljedeća: 2013. godine urađena je bušotina u Donjim Vijačanima (dubina 90 metara) koja je priključena na postojeću vodovodnu mrežu. Na taj način je u prvom mahu vodom obezbijeđeno 160 domaćinstava. Kasnijim aktivnostima urađen je i bunar te se pristupilo priključivanju drugih zainteresovanih domaćinstava (danas oko 350), tako da je vodovodna mreža sredstvima građana proširena prema dijelovima Gornje Mravice, Brezika, Šarinaca i Drenove. Jedan krak mreže urađen je i prema dijelu Donjih Vijačana. Upravo taj krak u Donjim Vijačanima jeste sporan. Tačnije, građani koji su to počeli raditi su zaključili da je potrebno da ulože po 2000 KM kako bi uradili vodovodnu mrežu, te da većina nema toliko sredstava. Lično sam se zalagao, a to ću i u buduće činiti, da ni jedno domaćinstvo ne plaća više od 1500 KM za priključak vode, već da je potrebno tražiti pomoć opštine Prnjavor. Kao razlog za to navodim činjenicu da je „Povelič“ finansiran sredstvima i kreditnim zaduženjima naše optine, koje uzgred svi plaćamo, pa ne bi imalo smisla da građani drugog dijela opštine plaćaju veći iznos. Na osnovu postignutog dogovora građevinski odbor je kupovao potrebni materijal u KP „Vodovod“ Prnjavor i o tome kod građevinskog odbora, a ne „Vode Vijačanke“, postoji dokumentacija. Ostao je neriješen marterijal u iznosu koji Načelnik navodi, te je do sada isplaćeno 21 000 KM od sredstava prikupljenih na snovu vodnih naknada, na čemu smo Načelniku zahvalni. Ista sredstva su odmah prebačena na račun „Vodovoda“ Prnjavor na ime izmirenja obaveza. Udruženje građana „Voda Vijačanka“ je ovdje samo posrednik. Iskreno očekujem od Načelnika da će se ovo konačno riješiti, jer ovo nije politički interes, već interes građana. Imajući u vidu potrebu da na području opštine svi treba da smo ravnopravni i jednaki, ja ću se i dalje tako ponašati, i nikada neću iznositi netačne ili lažne podatke. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u neregularnost, lično ću dostaviti dokaze koji potvrđuju da nisu postojali bilo kakvi nezakoniti poslovi”.

Za kraj Jenjić zaključuje:

“Ne zamjerajući Načelniku na iznesenom, jer je ponavljam, proizvod netačnih informacija koje mu dostavljaju, želim i na ovaj način da apelujem na sadašnju i buduću vlast da svaki dio naše opštine jednako poštuje i uvažava”.

Izvor: TV K3 

6 Comments

  1. Bravo profesore Jenjicu! Samo istinom se možemo i trebamo boriti protiv crvene bande i maloga naduvenka. Sazrio si da preuzmeš opštinsko kormilo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*