Predstavljena monografija o 34 vjerska objekta

U Prnjavoru je sinoć predstavljena monografija 34 vjerska objekata sedam nacinalnih manjina – Čeha, Poljaka, Slovaka, Ukrajinaca, Nijemaca, Jevreja i Italijana.

Objekti se nalaze u Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Srpcu, Derventi i Bijeljini.

Jedan od koautora monografije LJubiša Preradović precizirao je da najviše objekata, njih ukupno 20 pripada ukrajinskoj nacionalnoj manjini, jedan je poljski, pet njemačkih, a ostale manjine imaju po dva objekta.

“Ovo je 14. promocija knjige, a u Prnjavoru večeras zaokružujemo tu cjelinu predstavljanja publikacije, jer je poznato da u Prnjavoru ima najviše nacionalnih manjina, ali i najviše objekata. Od 34 zastupljena objekta deset se nalazi u Prnjavoru, od čega po jedna pripada češkoj, italijanskoj i slovačkoj, a ostalih šest ukrajinskoj nacionalnoj manjini”, rekao je Preradović.

On je dodao da su, osim poglavlja koje se bavi vjerskim objektima, zastupljena i poglavlja koja se odnose na zakonodavstvo, život i rad nacionalnih manjina, strukturu stanovništva od 1851.godine, pa i ranije od Otomanskog doba sve do popisa iz 1991. godine, kao i dolazak nacionalnih manjina na ove prostore.

Koautor Milijana Okilj koja je u monografiji obradila istorijat i arhitekturu sakralnih objekata nacionalnih manjina kaže da je interesantno da je istorija Balkana uslovila dolazak nacionalnih manjina, počevši od 16. vijeka kada su Jevreji, bježeći od inkvizicije u Španiji, naselili ovaj prostor, koji je tada bio u sastavu Otomanske imperije, pa do 19. vijeka kada je bilo najintenzivnije naseljavanje ovih prostora nacionalnim manjinama.

“Nakon dolaska, prvo su počeli da grade stambene objekte, a odmah nakon toga i sakralne. Ti objekti su bili izgrađeni od drveta, u duhu tradicionalne arhitekture prostora sa kojih su došli. Nijedan od tih prvobitnih objekata nije zadržan do danas, jer su poslije ti objekti transponovani u trajniji materijal-kamen, opeku i slično”, kaže Okilj.

Okilj ističe da je većina tih objekata nestala tokom vremena.

“Do danas su sačuvani manje crkve ili kapele, ali ima i onih značajnih poput italijanske crkve u Mahovljanima, evangelističke crkve u Novom Selu, samostanske crkve u Topoli i Aleksandrovcu”, navela je ona.

Kompletan sadržaj monografije o vjerskim objektima nacionalnih manjina predstavljen je na srpskom i engleskom jeziku, a pojedini dijelovi i na jezicima nacionalnih manjina na koje se odnose, tako da je zastupljeno ukupno devet jezika.

Istraživanje koje je prethodilo štampanju knjige podržalo je republičko Ministarstvo trgovine i turizma, a štampu pored ovog i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Nakon predstavljanja monografije, održan je i koncert ansambla Zdravka Ćosića.

Prema podacima opštine Prnjavor, na posljednjem popisu stanovništva u ovoj opštini se 1.438 ljudi izjasnilo kao pripadnici nacionalnih manjina, dok su na nivou Republike Srpske oko 14.500 stanovnika pripadnici nacionalnih manjina.

SRNA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*