Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja

Na osnovu člana 34. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor (Službeni glasnik opštine Prnjavor broj: 21/17, 23/17 i 32/17) predsjednik Skupštine opštine Prnjavor obavještava javnost, da se u povodu obilježavanja 24. marta, Dana opštine Prnjavor mogu u propisanoj proceduri podnijeti inicijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja koja su ustanovljena Odlukom o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih priznanja i nagrada („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 40/13 i 17/14).

Inicijative se podnose u pisanoj formi putem šalter sale ili poštom na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save broj 10, do 25. februara 2023. godine.

Inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mora da sadrži: podatke o kandidatu, vrstu priznanja, obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti i razlozima za dodjelu u skladu sa propisanim kriterijumima, kao i zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlaštenog lica ukoliko je inicijativa upućena od strane organa ustanove, preduzeća ili udruženja.

Incijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mogu podnijeti načelnik opštine, odbornici u Skupštini opštine, organi mjesnih zajednica, preduzeća i ustanove, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i pojedinci.

Inicijative podnesene nakon propisanog roka neće biti uzete u razmatranje.

Opština Prnjavor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*