Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja

Na osnovu člana 34. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor (Službeni glasnik opštine Prnjavor broj: 21/17, 23/17 i 32/17), predsjednik Skupštine opštine Prnjavor obavještava javnost da se u povodu obilježavanja 24. marta, Dana opštine Prnjavor mogu podnijeti inicijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja koja su ustanovljena Odlukom o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 40/13 i 17/14).

Inicijative se podnose u pisanoj formi u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, do 25. februara 2020. godine.

Incijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mogu podnijeti načelnik opštine Prnjavor, odbornici u Skupštini opštine Prnjavor, organi mjesnih zajednica, preduzeća i ustanove, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i pojedinci.

Inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mora da sadrži: podatke o kandidatu, vrstu priznanja, obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti i razlozima za dodjelu u skladu sa propisanim kriterijumima, kao i zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlaštenog lica ukoliko je inicijativa upućena od strane organa ustanove, preduzeća ili udruženja.

Inicijative podnesene nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje.

Opština Prnjavor

2 Comments

    • Podržavamo kanditaturu! Ako je ko “zaslužio” ona je to dotčni, šta je samo od stranke učinio da bi svoje dupe u fotelju smjeatio.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*