Pojašnjenje Inspektorata Republike Srpske o mjerama karantina

Inspektorat Republike Srpske zaprimio je nekoliko upita građana zbog pojašnjenja kada prestaje mjera karantina i da li se o istom izdaju posebne potvrde.

O prestanku mjere karantina, ne izdaju se posebne potvrde iz razloga jer je u Rješenju inspektora kojim se lice upućuje u karantin jasno navedeno kada ističe ova mjera.

Ukoliko je riječ o licima koja su Rješenje dobila prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza u Republici Srpskoj u istom je navedeno da ova mjera traje 14 dana računajući od dana prijema i saopštavanja Rješenja.

Ukoliko je riječ o licima koja su bila u kontaktu sa oboljelim od zarazne bolesti, a kojima je mjera stavljanja u karantin na period od 14 dana izrečena na osnovu preporuke higijensko-epidemiološke službe nadležnog doma zdravlja, u Rješenju inspektora se navodi datum do kada traje izrečena mjera.

S obzirom da i jedni i drugi imaju obavezu da se javljaju telefonom nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi praćenja eventualne pojave simptoma zarazne bolesti, što se i navodi u Rješenju inspektora, u slučaju pojave bilo kakvih simptoma nadležna zdravstvena ustanova obavijestiće inspektora o potrebi donošenja novog Rješenja i produžavanju karantina.

Preporuka građanima je da nakon isteka perioda izolacije ukoliko se vraćaju svojim radnim zadacima ili imaju potrebu da se kreću, primjerak Rješenja imaju kod sebe u slučaju da nadležni kontrolni organ isto zatraže na uvid.

Dodatne informacije o tome kome se izriče mjera karantina i u kojem trajanju, možete pronaći na zvaničnoj stranici Inspektorata Republike Srpske.

koronavirus.rs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*