Plan upisa za školsku 2020/2021 u JU CSS Ivo Andrić

Ју Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор

 

 

ПЛАН УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 

 

 

СТРУКА

 

ЗАНИМАЊЕ

 

СТЕПЕН

 

БРOJ УЧЕНИКА

 

БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА АУТОМЕХАНИЧАР 3 12 0,5
  ЛИМАР 3 12 0,5
  БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 3 12 0,5
  ОБРАЂИВАЧ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ 3 12 0,5
ЕКОНОМИЈА ПРАВО И ТРГОВИНА ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 4 24 1
  ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР 4 12 0,5
  ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР 4 12 0,5
  ТРГОВАЦ 3 24 1
ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 4 24 1
  ФРИЗЕР 3 24 1
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ 4 24 1
  АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 12 0,5
  ЕЛЕКТРИЧАР-ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 3 12 0,5
         

 

УКУПНО:         216         9

 

 

 

ШТА СЕ БОДУЈЕ?

 

  • ОПШТИ УСПЈЕХ У 6. И РАЗРЕДУ (НА 2 ДЕЦИМАЛЕ) МНОЖИ СЕ СА 2 – МАКСИМАЛНО ЈЕ МОГУЋЕ ОСВОЈИТИ 20 БОДОВА
  • ОПШТИ УСПЈЕХ У 8. И РАЗРЕДУ (НА 2 ДЕЦИМАЛЕ) МНОЖИ СЕ СА 3 МАКСИМАЛНО ЈЕ МОГУЋЕ ОСВОЈИТИ 30 БОДОВА
  • АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА УСПЈЕХА ИЗ 5 ПРЕДМЕТА ОД ВАЖНОСТИ ЗА СТРУКУ У 8. И 9. РАЗРЕДУ МНОЖИ СЕ СА 2 –МАКСИМАЛНО ЈЕ МОГУЋЕ ОСВОЈИТИ 20 БОДОВА
  • УСПЈЕХ НА МАЛОЈ МАТУРИ (БРОЈ БОДОВА МНОЖИ СЕ СА КОЕФИЦИЈЕНТОМ 0,5)-МАКСИМАЛНО ЈЕ МОГУЋЕ ОСВОЈИТИ 10 БОДОВА
  • УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЈЕ МАКСИМАЛНО 80.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

  • ОРИГИНАЛНА СВЈЕДОЧАНСТВА ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА (ЗА СТРАНЕ ДИПЛОМЕ ПОТВРДА О ПРИЗНАЊУ ИЛИ ПОТВРДА ДА ЈЕ ПОДНЕСЕН ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ)
  • РОДНИ ЛИСТ (НЕ СТАРИЈИ ОД 6 МЈЕСЕЦИ)
  • СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТРЕБА БИТИ КОВЕРТИРАНА У КОВЕРТИ А4 ФОРМАТА, СА НАЗНАЧЕНИМ ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ, БРОЈЕМ ТЕЛЕФОНА, АДРЕСОМ КАНДИДАТА И НАЗИВОМ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ КОЈЕ ДОЛАЗИ
  • УЧЕНИК ПРИ УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД НЕ СМИЈЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД 17 ГОДИНА

 

ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ БОДУЈУ У 8. И 9.РАЗРЕДУ:

ЕКОНОМИЈА ПРАВО И ТРГОВИНА:
СРПСКИ ЈЕЗИК
СТРАНИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:
СРПСКИ ЈЕЗИК
СТРАНИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:
СРПСКИ ЈЕЗИК
СТРАНИ ЈЕЗИК
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
ИНФОРМАТИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:
СРПСКИ ЈЕЗИК
СТРАНИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА

НАПОМЕНА: ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА СЕ ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРАТИ И С ТИМ У ВЕЗИ ДОНОСЕ УПУТСТВА У ВЕЗИ СА РАЗЛИЧИТИМ АКТИВНОСТИМА У ШКОЛИ, О НАЧИНУ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД БИЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАНИ.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*