OSNOVANO Udruženje ugostitelja i hotelijera “Glaž” Prnjavor

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj: F-1-99/20, od 28. decembra 2020. godine, u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršen je upis osnivanja udruženja pod nazivom: Udruženje ugostitelja i hotelijera “Glaž” Prnjavor, te je isto steklo svojstvo pravnog lica. Sjedište Udruženja je u Prnjavoru, Ul. Svetog Save bb. Upis je izvršen 28. decembra 2020. godine, pod registarskim brojem: F-1-99/20.

Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje su Branko Đurić, predsjednik Skupštine Udruženja, Dragan Milijaš, predsjednik Udruženja, i Slavoljub Đukić, zamjenik predsjednika Udruženja.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj: F-1-99/20, od 28. decembra 2020. godine, u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršen je upis osnivanja udruženja pod nazivom: Udruženje ugostitelja i hotelijera “Glaž” Prnjavor, te je isto steklo svojstvo pravnog lica. Sjedište Udruženja je u Prnjavoru, Svetog Save bb. Upis je izvršen 28. decembra 2020. godine, pod registarskim brojem: F-1-99/20. Lica ovlašćena za zastupanje 1 predstavljanje su Branko Đurić, predsjednik Skupštine Udruženja, Dragan Milijaš, predsjednik Udruženja, i Slavoljub Đukić, zamjenik predsjednika Udruženja. Ciljevi Udruženja: zaštita interesa i obezbjeđivanje normalnog poslovnog ambijenta u uslužnoj oblasti prodaje smještaja, hrane i pića, te rada turističkih agencija, uspostavljanje stalne komunikacije sa svim nadležnim institucijama u Republici Srpskoj i BiH (opštine, gradovi, ministarstva, Vlada Republike Srpske, inspektorati, Savjet ministara BiH, Privredna komora Republike Srpske i ostali) radi bržeg i efikasnijeg otklanjanja nedostataka i problema iz oblasti poslovanja članova Udruženja radi zaštite njihovih interesa, učestvovanje u tripartitnim razgovorima sa Vladom Republike Srpske i sindikatima, davanje saglasnosti na zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora i predstavljanje svojih članova u pregovorima i zaključivanju granskog kolektivnog ugovora sa sindikatima u kojima su učlanjeni zaposleni radnici, a sve u skladu sa Statutom i opštim aktima Udruženja, koordinacija sa Turističkom organizacijom Republike Srpske i turističkim organizacijama opština i gradova o programima dešavanja iz oblasti sportskih, kulturnih i turističkih manifestacija na godišnjem nivou, da ne dolazi do preklapanja istih, koordinacija sa Vladom Republike Srpske, Turističkom organizacijom Republike Srpske i Privrednom komorom Republike Srpske o zajedničkom nastupanju na sajmovima, kongresima i seminarima iz ove oblasti u regiji i šire, kao i održavanje sajmova i kongresa u Republici Srpskoj sa akcentom na zamteresovanost regije za Republiku Srpsku, komunikacija sa medijima s ciljem stvaranja što bolje slike i imidža ove grane privrede koja zapošljava veliki broj radnika u Republici Srpskoj, a koja svojim djelovanjem veže i razvija i druge prateće grane privrede iz oblasti logistike, izrada sopstvene platforme na društvenim mrežama i veb-stranice Udruženja te stalno ažuriranje i objavljivanje svih aktuelnosti, kao i časopisa Horeca RS, podizanje svijesti kod svojih članova Udruženja o podršci i kupovini domaćih proizvoda 1 usluga (hrana, piće, tekstil, prevoz, oprema i uređaji), što će rezultirati većoj opštoj potrošnji u Republici Srpskoj, a time i indirektno doprinijeti povećanju prihoda i samih članova Udruženja, organizacija edukacije u Republici Srpskoj i regionu zaposlenih članova u Udruženju (baristi, šankeri, kuhari, poslastičari, koktel majstori, sobarice, recepcioneri, turistički vodiči i sl.), te pružanje savjetodavne podrške između članova Udruženja, izrada registra svih zaposlenih radnika članova Udruženja sa ličnim karakteristikama koji će biti dostupan svim članovima, povezivanje sa turističkim organizacijama iz regiona i šire, saradnja sa svim dobavljačima na nivou regije radi dizanja standarda u pružanju usluga u ovoj oblasti. Pod obavljačem podrazumijevamo sve firme koje se bave prodajom hrane, pića, inventara za šank, kuhinju, hemiju, potrošnog materijala, hotelskog asesoara itd., uključivanje u više oblike djelovanja i međunarodne asocijacije, omogućavanje pristupa projektima Vlade Republike Srpske 1 nevladinih organizacija (domaćih i stranih) namijenjenim podržavanju poslovanja.

(F-1-99/20-su)
Službeni glasnik Republike Srpske

4 Comments

  1. Pozivam sve da odete u lokala predsjednika i da dobijete fis.racun.Nema racuna ali ni jednoga…..toliko o tome.

  2. Šta je Milijaš, nestalo ti svadbi od 500 ljudi u centru grada gdje ni marke poreza nisi plaćao, sve na crno nabavlja, sav keš u dzep trpao, pa zinula guzica još.i eto šta bi. Zovi ćaću.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*