OSNOVAN Planinarsko-alpinistički klub “Skitnice” Prnjavor

Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci, broj: F-1-1/21, od 28.1.2021. godine, u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjaluci izvršen je upis osnivanja udruženja pod nazivom: Planinarsko-alpinistički klub “Skitnice”, skraćeni naziv PAK “Skitnice”, sa sjedištem u Prnjavoru, Krajiška ulica broj 13, te je isto steklo svojstvo pravnog lica.

Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje su Aleksandar Garić, predsjednik Kluba, i Uroš Šušak, sekretar Kluba.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci, broj: F-1-1/21, od 28.1.2021. godine, u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjaluci i izvršen je upis osnivanja udruženja pod nazivom: Planinarsko-alpinistički klub “Skitnice”, skraćeni naziv PAK “Skitnice”, sa sjedištem u Prnjavoru, Krajiška ulica broj 13, te je isto steklo svojstvo pravnog lica. Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje su Aleksandar Garić, predsjednik Kluba, i Uroš Šušak, sekretar Kluba. Ciljevi udruženja: unapređenje i promocija života na selu; organizovano radi na razvijanju masovnog, grupnog i pojedinačnog boravka svojih članova 1 trećih lica u prirodi radi sporta i rekreacije, razvijanja psihofizičkih sposobnosti, očuvanja i unapređenja zdravlja i kondicije svakog pojedinca, sticanja znanja o boravku u prirodi, razvijanja pozitivnih međuljudskih odnosa; organizuje zaštitu i uređenje planinarske prirode po novim saznanjima iz ekologije: svoju aktivnost može da udružuje sa drugim društvenim, sportskim, privrednim, naučnim; turističkim i drugim ustanovama i organizacijama; stvara materijalnu osnovu za rad Kluba; organizuje osnovnu i stručnu obuku članstva; vrši potrebnu propagandu i informisanje članstva i građanstva; organizuje planinarenje, u ljetnim i zimskim uslovima, koje se ostvaruje putem organizovanih izleta, pohoda, putovanja i ekspedicija, bavljenje alpinizmom nakon adekvatnih obuka, bavljenje rodaka penjanjem na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kolektivno ili individualno, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima u disciplinama koje su vezane za planinarenje i ostale aktivnosti u prirodi, a koje su sportskog karaktera (outdoor aktivnosti).

Službeni glasnik Republike Srpske

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*