OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor: Da li je tvoja škola Eko škola? (VIDEO)

Putem programa Eko škole i kod kreiranja AEP-a, OŠ Branko Ćopić iz Prnjavora, stavila je fokus na poboljšanje oblasti: voda, energija, otpad i biodiverzitet. Period implementacije AEP-a bio je mart 2021. – februar 2022. godine uključujući sljedeće mjesece: mart, april, maj, juni, septembar, oktobar, novembar i decembar 2021. godine, te februar 2022. godine.

Škola je smanjila potrošnju električne energije za rasvjetu ugradnjom LED rasvjete, unaprijedila je izgled školskog dvorišta i biodiverzitet. Poboljšala je kvalitet informiranja i edukaciju učenika/ica, nastavnika/ica i roditelja nabavkom 4 LCD TV. Monitoringom potrošnje energije, vode i količina prikupljenih sekundarnih sirovina su potvrđene ostvarene uštede i dobrobit za okoliš/životnu sredinu. Ekološke teme su dobro integrirane u nastavu i kroz razne aktivnosti. Obilježeno je 10 ekoloških datuma uz uključenje velikog broja učenika/ica, nastavnika/ica, roditelja i predstavnika/ica lokalne zajednice. Eko kutak u holu škole se redovno dopunjava i uređuje, a izrađeni su edukativni panoi na temu vode, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Tokom realizacije AEP-a, škola je bila veoma aktivna i u aktivnosti su bili/e uključeni/e učenici/ice, nastavnici/ice, vannastavno osoblje, predstavnici/ice roditelja, OCD, lokalne zajednice i medija.

U provedenom postupku certifikacije, JU OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor je osvojila 96 bodova i na taj način stekla certifikat i status/zvanje: Super Eko škola.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*