Oglas: “Standard” AD Prnjavor, prijem u radni odnos dva radnika

“STANDARD” AD RNjAVOR, o b j a v lj u j e

O G L A S
za prijem u radni odnos

1. Pogonski mehaničar…………………………… 1 izvršilac
2. Pogonski električar…………………………….. 1izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do tri mjeseca uz postojanje mogućnosti za produženje ugovora o radu na određeno vrijeme

Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove.

Posebni uslovi :

Pod 1) – V stepen složenosti – mašinbravar ili mehaničar alatnih mašina, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Pod 2) – V stepen složenosti – elektromehaničar ili elektromehaničar za industrijske mašine i uređaje, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovimai.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je osam dana od dana objave oglasa na oglasnoj tabli Biroa za zapošljavanje u Prnjavoru , na adresu „STANDARD“ AD PRNjAVOR, J.Dučića br.2 Prnjavor, ili neposredno u Opštu službu Društva, te na e-mail: stand@teol.net

STANDARD AD PRNjAVOR

Broj:01-1276-12/15
Datum: 15.12.2015. godine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*