Održana sjednica kolegijuma Skupštine, 12. redovna sjednica zakazana za 20. april

Kolegijum Skupštine opštine održao je u utorak, 12. aprila dvanaestu sjednicu  na kojoj je jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, kao i prijedlog da se u srijedu, 20. aprila održi 12.  redovna sjednica Skupštine opštine, sa 23. tačke dnevnog reda.

Na dnevnom redu, između ostalog, nalazi se Nacrt odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Opštine Prnjavor za period do 2023. godine, Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prnjavor, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijene usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor.

Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće i o nekoliko odluka o prodaji nepokretnosti na području opštine Prnjavor, izvještaju o poslovanju za prošlu godinu i programu rada za ovu godinu Radio Prnjavora, izvještaju o rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave, kao i informaciji o radu za prošlu godinu, Pravobranilaštva Republike Srpske, Gimnazije Prnjavor i JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka.

Sjednica počinje u 9. 00 časova, u sali Skupštine opštine Prnjavor .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*