Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji Opštine Prnjavor nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima

Ustavni sud je donio odluku u predmetu broj U-28/20, kojom je utvrdio da odredbe člana 16. st. 5. i 6. Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji Opštine Prnjavor nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Neustavnost navedenih odredaba, kojim je propisano da se za održavanje mjerog mjesta i mjernog instrumenta plaća mjesečna nalnada i da visinu naknade utvrđuje Nadzorni odbor preduzeća uz saglasnost Skupštine Opštine, Ustavni sud je utvrdio zbog toga što je donosilac akta izašao iz okvira zakonskih ovlašćenja propisivanjem naknade koja nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Prema ocjeni Ustavnog suda, naime, mjerno mjesto i mjerni instrument čine sastavni dio konulanalne infrastrukture i sredstva za njihovo održavanje se obezbjeđuju iz cijene komunalne usluge, tj. da u cijenu ulaze svi troškvi koje davalac ove komunalne usluge snosi prilikom prozvodnje i isporuke vode.

Stoga je davalac komunalne usluge dužan da iz cijene koju plaćaju krajnji korisnici obezbijedi održavanje mjernog mjesta i mjernog instrumenta, kao i njihovo ispravno funkcionisanje, bez uvođenja posebne naknade za njihovo održavanje.

Imajući u vidu da osporene odredbe nisu u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Ustavni sud je konstatovao da je njihovim propisivanjem istovremeno povrijeđeno i ustavno načelo zakonitosti.

Ustavni sud Republike Srpske

6 Comments

  1. Nigdje kraja pohlepi i pljački crvene sekte nad ovim jadnim narodom. Srećom blizu je 22.g tik,tak…

  2. Sa ovim načelnikom stalno nekakvi problemi. Ni jedan mandat nije prošao bez problema.
    Vrijeme će pokazati da je najgori Načelnik u poslijeratnom periodu.

  3. Sta je onda sa strujom i telefonom, tu je ista situacija, trebaju vratiti narodu čitavo bogatstvo

  4. Ремонт пумпе на изворишту Повелич, мога се је урадити за највише 22.000 КМ и да извођач масно заради, мислим да је ремонт коштао 180.000 КМ, зато предлажем да вода још поскупи и да се помогне начелнику што нас води правим путем – директно у сиромаштво. Ако борац ВРС нема за хљеб и чиме да прехрани породицу јер нема средстава за издржавање па ко му је крив кад није близу “дила” око ремонта пумпи и сличних “марифетлука” (организоване пљачке српскога народа).

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*