Obilježen Međunarodni dan lica sa invaliditetom za korisnike usluga

Centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad Prnjavor pruža materijalnu i psihosocijalnu podršku licima sa invaliditetom. Materijalna podrška pruža se kroz isplatu novčanih naknada na mjesečnom nivou a koja su predviđena Zakonom o socijalnoj zaštiti, što uključuje dodatak za pomoć i njegu drugog lica, novčanu pomoć, naknadnu za ličnu invalidninu te naknadu za troškove školovanja djece sa invaliditetom.

Pored navedenog, povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom upriličena je posjeta JU Domu za lica sa invaliditetom Višegrad gdje je smješteno 9 lica sa invaliditetom sa područja opštine Prnjavor. Centar za socijalni rad Prnjavor organizovano je da korisnike posjete članovi njihove porodice te je upriličeno druženje korisnika sa članovima porodice.

JU Centar za socijalni rad

Prnjavor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*