1 Comment

  1. Hvala svima koji su kao istinski borci branili naš narod od progona i ubistava koje je doživio u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Nažalost svih nas ta bitka za opstanak našeg naroda nije završena krajem rata. Ona nikad nije prestala i traje i u miru. U miru se ova borba vodi natalitetom, ekonomskim i pravnim sredstvima. Uzaludne su sve vojničke bitke koje su srbi ikad vodili ako dopustimo političarima da nam zemlju unište ekonomski i sve nas otjeraju. Neće nas niko otjerati odavde niti nam uzeti Republiku Srpsku ako nas ima dovoljno, ako se rađamo. Hitno se mora zaustaviti odliv budžetskih novaca putem kriminalnih radnji u privatne račune političara u inostranstvu i taj novac usmjeriti u podsticanje nataliteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*