Konkurs za prijem 3 profesora u Javnu ustanovu “Gimnazija Prnjavor”

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR
Rade Vranješević br.1
78430 Prnjavor

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( “Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18,35/20, 92/20) v.d. direktora r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor računarstva i informatike i stručnih predmeta u računarsko-informatičkom smjeru, za 20 časova-puna norma na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, pripravnik – 1 izvršilac

2. Profesor računarstva i informatike i stručnih predmeta u računarsko-informatičkom smjeru, za 8 časova na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, pripravnik – 1 izvršilac

3. Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, pripravnik – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16,66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1., 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18,35/20,92/20), članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 24/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 120/20)

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

2. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),

5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece Škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 19.10.2021. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor, sa početkom u 13:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na sajt škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto profesor“.

1 Comment

 1. JU GIMNAZIJA PRNjAVOR…
  J A V N I K O N K U R S
  za popunu upražnjenih radnih mjesta

  3. Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, pripravnik – 1 izvršilac

  Ово шта и како раде у ЈУ Гимназији Прњавор одраз је трулог и нефункционалног система образовања у БиХ, Ентитету Републике Српске.
  Гимназија расписује јавни оглас, 7.10.2021.године, када је већ увелико почела школска година. Тражи се професор руског језика за свега два сата и то на одређено вријеме – до повратка, већ упосленог радника, “са функције”!!! Невјероватно, за Риплија и оно његово “Вјеровали или не”. Прво, ЈУ Гимназија је морала знати да јој је, тамо неки или нека, привилеговани радник “одлепршао” на “јавну функцију – политику”, и да је “у обавези” да му чува радно мјесто, до њеног или његовог повратка! У огласу се чак и не прецизира када се именовани/а враћа, тако да то зависи од Његовог Величанства – функционера! Други проблем је рад на два часа с чим иде и висина примања, плате. Новчана примања за два часа не могу да покрију ни минимум основних личних трошкова упосленог радника. Трећа непознаница је та да се на мјесто привилегованог “функционера” прима приправник!Не може на мјесту већ упосленог радника доћи приправник, радник који нема одрађен приправнички стаж. Или може. Ако може онда сам ја нешто побркао, изгубљен сам јадан ја у времену и простору, или ме “прегазило вријеме” па лупетам тек да нешто напишем! Више бих волио да сам ја “промашио” тему и неко прихватљиво логичко размишљање.
  Да се начас вратимо на оног “функционера”! Како неко може да биде привилегован и да му се чува радно мјесто а толико незапослених радника? Није ли то par exellance као и што је случај да се на мјесту предсједника Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУС) налази особа која има преко 90 година! Невјероватно јесте, али дешава се…

  Видјет ћу по коментарима колико и да ли гријешим!
  Ја увијек кажем, ону Мешину: Добро је, нека није горе; а, у себи контам – Боље бити неће!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*