JU Dječiji vrtić “Naša radost”: Konkurs za vaspitača

Prijem vaspitača JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PRNjAVOR

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA PRNJAVOR
JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PRNjAVOR
Karađorđeva br.1, Prnjavor,
tel/ +387 51 655-434-i tel/faks: +387 51 660-194
Broj:270/22

Na osnovu člana 62. stav 1 i čl. 84, stav 1, t.18 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15, 63/20, 64/22), čl. 40, stav 1, t.18 Statuta Javne ustanove Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor, Pravilnik o prijemu u radni odnos („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 9/21) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor, direktor Javne ustanove Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor raspisuje:

KONKURS
za radno mjesto:

Vaspitač – pripravnik, na određeno vrijeme – 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da je radno sposoban;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,polnog itegriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavnjanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Posebni uslovi:
– Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studiskom programu predškolskok vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

Kandidati su dužni dostaviti:
1. prijavu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uvjerenje o državljanstvu;
4. ovjerenu kopiju diplome;
5. uvjerenje o neosuđivanosti ;
6. uvjerenje da se kandidat ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ;
7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
8. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
9. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa;
10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
11.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulih boraca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorija porodica poginulih boraca;
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorija ratnog vojnog invalida;
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorija boraca.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: „ KOMISIJI ZA IZBOR“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 13.09.2022. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9,00 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 08.09.2022

Lokacija: Prnjavor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*