Jesenja deratizacija počinje drugog oktobra

Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo opštine Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti načelnik opštine Prnjavor donio  Naredbu o obaveznoj jesenjoj sistematskoj deratizaciji na teritoriji opštine Prnjavor.

Jesenja sistematska deratizacija će biti sprovedena na teritoriji opštine Prnjavor u periodu od 2. do 29. oktobra, a deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu. Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ doo Vlasenica.

Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave. Plaćanja usluge deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1-4 kategorije.

Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove – inspekciji za hranu i sanitarnu zaštitu.

Opština Prnjavor

4 Comments

  1. Svaka opština bi trebalo organizovati deratizaciju i dezinsekciju bar jednom godišnje u svojoj opštini. Tako bi se znatno smanjio broj štetih insekata, i glodara, kao i prenošenje zaraznih bolesti, virusa i bakterija.

  2. Pijetite vi samo sta ce biti sa onima koji ne postupe u skladu sa naredbom. Samo prijetite.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*