Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja zajednica za upravljanje zgradama na teritoriji Grada Prnjavor

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku odobravanja i isplate novčanih sredstava na ime pomoći Zajednicama za upravljanje zgradama na teritoriji opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/17), Gradonačelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja Zajednica za upravljanje zgradama na teritoriji grada Prnjavor

Pozivaju se Zajednice za upravljanje zgradama na teritoriji grada Prnjavor (u daljem tekstu Zajednice) da podnesu prijave za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje investicionih ulaganja u 2023. godini.

Novčana sredstva dodjeljuju se Zajednicama na osnovu Predračuna investicionog ulaganja.

Zajednice koje imaju namjeru konkurisati za dodjelu novčanih sredstava trebaju ispunjavati sledeće uslove:

  • Da je podnosilac zahtjeva za investiciono ulaganje registrovan u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/11), i Pravilnikom o upisu u registar Zajednica zgrada, sa obrascima akata za jedinstvenu primjenu Zakona o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 27/12), odnosno da je upisan u Registar zajednica zgrada koji se vodi u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije, što dokazuje uvjerenjem izdatim od navedenog odjeljenja,
  • Da dostave dokaz o izmirenim obavezama po osnovu utvrđene komunalne naknade svih etažnih vlasnika (vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža pod zgradom), prilaganjem uvjerenja od strane Odjeljenja za finansije,
  • Da dostave dokaze o izmirenim obavezama po osnovu poreza na nepokretnosti, prilaganjem uvjerenja od strane Poreske uprave Republike Srpske – Organizaciona jedinica Prnjavor,
  • Da dostave dokaz o finansijskom učešću Zajednica u investicionom ulaganju.

Prijave za dodjelu novčanih sredstava podnose se u šalter sali gradske uprave Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije, sa naznakom „Za komisiju za odabir finansiranja investicionog ulaganja“.

Prijava treba da sadrži:

  • Popunjen obrazac prijave,
  • Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,
  • Ovjerenu kopiju uvjerenja o plaćenoj komunalnoj naknadi,
  • Ovjerenu kopiju uvjerenja o plaćenom porezu na nepokretnosti,
  • Transakcijski račun i
  • Investiciono ulaganje (predračunska vrijednost radova izrađena od strane ovlaštenih lica), kojim Zajednica konkuriše za dodjelu sredstava.

Grad Prnjavor po okončanom javnom pozivu dodjeljuje novčana sredstva Zajednicama čije je finansijsko učešće u Projektu najveće, te čiji kumulativni zbir na rang listi bude odgovarao sredstvima planiranim u budžetu opštine za te namjene.

Komisija pregleda dokumentaciju, sačinjava rang listu Predračuna investicionog ulaganja Zajednica i u roku od tri dana od dana zatvaranja Javnog poziva dostavlja Gradonačelniku prijedlog raspodjele.

Na osnovu dostavljenog prijedloga, Gradonačelnik donosi Odluku o načinu raspodjele sredstava sa određene budžetske pozicije.

Javni poziv za dodjelu sredstava  Zajednicama objavljen je 01.08.2023. godine i traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 117.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*