Javni poziv za dostavljanje idejnih rješenja za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), Gradonačelnik Grada Prnjavora objavljuje

J A V N I P O Z I V

za dostavljanje idejnih rješenja za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata

Pozivaju se zainteresovana fizička i pravna lica da dostave prijedloge idejnog rješenja za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Predložene lokacije za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata su označene kao k.č. 744/1, k.o. Prnjavor (Trg Srpskih boraca) i k.č. 646/1, k.o. Prnjavor (Gradski park „Ljubav, vjera, nada“).

Prijave na javni poziv za dostavljanje idejnih rješenja za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata podnose se u šalter sali Grada Prnjavora lično ili putem pošte na adresu „Grad Prnjavor, Karađorđeva 2, 78430 Prnjavor“ u zatvorenim paketima sa pozivom na broj: 01/1-014-389/23 i naznakom „NE OTVARAJ“

Prijava treba da sadrži idejno rješenje u štampanom i digitalnom obliku (.dwg fajl).

Nagrada za prvorangirano idejno rješenje je 5000,00 KM.

Javni poziv za dostavljanje idejnih rješenja za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata objavljen je 28.08.2023. godine a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 117.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*