Inicijativa da se obnovi kandelabar (stub) sa pet lampi

Ovih dana Zavičajni muzej u Prnjavoru je pokrenuo inicijativu da se obnovi kandelabar (stub) sa pet lampi koji je bio jedan od prepoznatljivih simbola, pa i neko kultno mjestu u Prnjavoru.
Prema podacima kojima raspolaže Zavičajni muzej u Prnjavoru, nema sačuvanih materijalnih ostataka kandelabara ni u fragmentima.
Nacrt i izrada njegove replike, radiće se uglavnom na osnovu starih fotografija i sjećanja starijeg stanovništva našeg mjesta. Navodno se jedan dio držača lampi sačuvao i nalazi na porodičnoj kući pokojnog Bogde Neimarevića u Prnjavoru, što će ovih dana biti detaljno provjereno.
Kandelabar (stub) sa pet lampi bio bi postavljen na gotovo istu lokaciju gdje je i nekad bio, ali zbog saobraćaja ipak nešto više prema bistama i spomeniku narodnim herojima i palim borcima, na saobraćajno “ostrvo” ispred kafane Pet lampi.
Na tri objavljene fotografije iz lične i foto arhive Zavičajnog muzeja u Prnjavoru, vidimo njegovu lokaciju i kako je izgledao prije nekih 90 do 100 godina. Ako neko posjeduje sličnu foto dokumentaciju ili bilo šta drugo što bi moglo pomoći i doprinijeti njegovoj obnovi, molim vas da taj materijal ili mišljenje postavite u komentar ispod objave ili dostavite u privatnoj poruci.
Prema sjećanju i mišljenju nekih naših starijih sugrađana i onih koji su nekad živjeli u Prnjavoru (Nedeljko Sančanin, Mirko Popović, Vinko Vukoja), kandelabar je najvjerovatnije uklonjen ili odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata, ili između 1950. i 1952. godine.
Načelnik opštine Prnjavor dr Darko Tomaš je sa zadovoljstvom i ogromnim interesovanjem prihvatio prijedlog Zavičajnog muzeja u Prnjavoru i u potpunosti se slaže da taj nekadašnji prepoznatljivi simbol našeg mjesta treba obnoviti, te su već preduzeti određeni koraci u tom smislu.

Dario Topić, profesor istorije
Zavičajni muzej Prnjavor


Zavičajni muzej Prnjavor

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*