Funkcionerima naknada mimo zakona

Predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine opštine pored plate isplaćivane i odborničke naknade od januara do juna 2014. godine, što nije u skladu sa propisima, utvrdili revizori.

Glavna služba za reivizju javnog sektora RS dala je mišljenje sa rezervom opštini Prnjavor za finanscjsku disciplinu i poštovanje zakona u prošloj godini nakon što su utvrdili nezakonitu isplatu pojedinih plata i propuste u pealizaciji projekata.

Budžetski prihodi opštine na kraju godine iznosili su 13,3Z miliona, dok su rashodi stali na 11 miliona KM od čega je za lična primanja zaposlenih dato 4,2Z miliona.

– Pravilnikom o uvećanju plata zaposlenih u opštini je definisano varijabilno uvećanje osnovne plate po osnovu posebnih rezultata rada do 30 odsto, šgo nije u skladu sa Posebnim kopektivnim ugovorom za zapospene u oblasti lokalne samouprave RS. Za dio zaposlenih uvećanje osnovne plate po osnovu posebnih rezultata rada obračunavano je i isplaćivano za 12 mjeseci u 2014. godini do 30 odsto, bez definisanih pravila i dokumentovanja ostvarenih posebnih rezultata rada – navedeno je u izvještaju.

Utvrđeno je da su predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine opštine pored plate isplaćivane i odborničke naknade od januara do juna 2014. godine, što nije u skladu sa propisima.

– Zagosleni funkcioneri prava po osnovu plata ostvaruju u skladu sa Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave i Odlukom o platama funkcionera opšgine. Ovom odlukom o naknadama odbornicima i članovima radnih tijela Skupššne opštine Prnjavor od 10. juna 2014. godine definisano je da isti nemaju pravo na odborničku naknadu i od jula prošle godine naknada nije obračunavana i isplaćivana – navedeno je u izvještaju.

Na poziciji šefa lokalnog parpamenta je Borko Lukanović, a potpredsjednik skupštine je Slavko Vujinović.

Revizori su, između ostalog, utvrdili da je opština lani zaključila više ugovora o djelu sa fizičkim licima radi obavljanja određenih poslova iako su pojedina radna mjesta sistematizovana i popunjena.

Nepravilnosta su utvrđene i prilikom izgradnje cjevovoda.

– U fazi realizacije ugovornih odredbi prilikom izgradnje distributivnih cjevovoda kroz naselja sjevernog dijela opštine u okviru projekta vodosnabdijevanja sa izvorišta „Povelič“ utvrđena su određena odstupanja u odnosu na ugovorne odredbe, a ona se odnose na dostavljanje bankarskih garancija za dobro izvršenje posla i nepoštovanje ugovorenih rokova završetka radova – naveli su revizori.

Na dostavljeni nacrt revizorskog izvještaja nadležni nisu imali primjedbi, a načelnik opštine Siniša Gatarić juče se nije javljao na telefon.

Grantovi

Revizori su nadležnima zamjerili i to što nisu usvojili interne akte koji treba da definišu jasna pravila i kriterijume za raspodijelu sredstava u vidu grantova, čime bi obezbjedili jednakost i transparentnost prilikom raspodjele tih sredstava.

Vedrana Kulaga – Glas Srpske

glas-srpske-revizija-prnjavor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*