Devastacija prirodnog mrijestilišta autohtoni vrsta riba na rijeci Ukrini (FOTO)

Ako se ode u Donje Štrpce (područje grada Prnjavor) i siđe u korito rijeke Ukrine – ima se šta i vidjeti. Na djelu je jedno bezočno uništavanje prirode, a posebno je u tom ataku oštećena ihtiofauna.

Ali, to kao da i nije ništa novo, jer je svako uništavanje prirode na području Republike Srpske nešto što se u potpunosti podrazumijeva i što je, u skladu s tim, normalno.

U ovom konkretnom slučaju još niko od nadležnih nije reagovao. Korito rijeke Ukrine je zatrpano po sredini u dužini od oko 150 metara, a prema lijevoj obali rijeke (na štetu teritorije Grada Prnjavor) vinovnici devastacije su prokopali novo korito i, po njihovoj zamisli, otvorili novi tok rijeke, da bi time prisvojili ogromne količine šljunka koji se izvozi na desnu obalu rijeke (sa druge strane je područje Grada Derventa, selo Drijen).

Na ovoj lokaciji rijeke je, unazad desetak godina, locirano i posebno nadgledano od strane ribočuvarske službe, jedno od poslednjih najpotentnijih prirodnih mrijestilišta autohtonih vrsta riba, a posebno riblje vrste klen (Squalius cephalus), koji se u periodu mrijesta jatio u ogromnom broju primjeraka na ovoj lokaciji, u dužini od oko 300 metara, koja mu je izuzetno pogodovala za mrijest.

Po riječima pripadnika ribočuvarske službe SRD „Ukrinski cvijet“ iz Prnjavora, oni su ovu lokaciju obišli zadnji put prije dvadesetak dana i utvrdili da se riblja vrsta klen u velikim količinama počinje okupljati na ovom potezu što je, po njihovim riječima, bio znak da će mrijest uskoro započeti jer tome pogoduju i temperatura vode i hidrološki uslovi koji trenutno postoje.

Pomenuti potez je dosta zaklonjen i neatraktivan za ribolov, gotovo neometani dio toka od strane čovjeka, sa konfiguracijom dna i brzinom protoka vode koji je izuzetno pogodovao za mrijest autohtonih vrsta, a posebno riblje vrste klen.

Trenutno je, po riječima pripadnika ribočuvarske službe SRD Prnjavor, situacija takva da je ovo prirodno mrijestilište potpuno uništeno i mrijest prekinut, odnosno više ga nema.

Šteta je nepopravljiva jer se ovaj dio vodotoka ne može vratiti u prethodno stanje, a da ima sve karakteristike koje je imao prije devastacije.

Pripadnici ribočuvarske službe dodaju i to da je rijeka Ukrina svakim danom sve siromašnija sa autohtonim ribljim vrstama zbog ovakvog i sličnih ataka na prirodu. Tome doprinose i izgrađene brane duž toka rijeke, koje nemaju zakonom propisanu otvorenu riblju stazu, kojom bi se omogućio slobodan protok vode i ribljeg fonda u svim hidrološkim uslovima, a posebno je to važno u vrijeme migratornih kretanja riba, a kada se tome doda i invazija alohtonih, a posebno karnivornih vrsta riba koje ugrožavaju populaciju svih autohtonih vrsta riba u rijeci Ukrini, onda se načinjena šteta uzdiže do ogromnih razmjera.

Ukratko, već je zabrinjavajući sufucit invazivnih alohtonih vrsta, posebno karnivornih riba i istovremeni deficit autohtonih vrsta.

Treba napomenuti i to da je, igrom slučaja, ovaj potez bio i pod posebnom prismotrom ribočuvarske službe za vrijeme tzv. „cvijetanja Ukrine“, odnosno u vrijeme kada se roje ogromne količine vodenog cvijeta (Ephemeroptera, Hyatt & Arms, 1891.), a i pripadnici policijske stanice prnjavor su pružali veliku pomoć u zabrani sakupljanja ovih insekata u vrijeme intenzivnog rojenja.

Ovom devastacijom korita je nepovratno uništen i taj segment faune jedne od najstarijih vrsta na zemlji, čiji fosili datiraju još od doba Perma.

Pitanje je vrlo jednostavno: Koja instanca će počinitelje ovog zlodjela protiv prirode (ili Boga) pozvati na odgovornosti i kazniti za učinjeno?

Drugo, ko će i kada nadoknaditi ogromnu štetu SRD „Ukrinski cvijet“ iz Prnjavora zbog uništenja ovog prirodnog mrijestilišta autohtonih vrsta riba?

Zabrinuti građani

2 Comments

  1. Mislim da je puno veći problem uništavanja živog svijeta u rijekama ispuštanje otpadnih voda u iste nego prekopavanje korita. Naravno, trebalo bi zabraniti svako kopanje i eksploatacije šljunka. Pogledajte Vijaku ispod Fortuna Citya i vod kanalizacije koji dolazi iz pravca grada i shavatiti će te ko je glavni “neprijatelj” živog svijeta u rijekama.

  2. Zgrožen ovim što sam pročitao, nažalost, imam (identičan) odgovor za ova dva pitanja na kraju članka:
    “Niko nikad!!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*