Banjska rehabilitacija za 18 lica iz Prnjavora

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, koji realizuje Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite, 18 lica sa područja opštine Prnjavor putuje danas, 2. avgusta na desetodnevni tretman u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka.

Na javni poziv za banjsku rehabilitaciju prijavilo se 58 lica, od čega 31 član porodica poginulih boraca i 27 ratnih vojnih invalida. Komisija za izbor korisnika banjske rehabilitacije, pri Odjeljenju za boračko – invalidsku i civilnu zaštitu nakon provedenog javnog konkursa sačinila je listu izabranih korisnika, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite.

Sredstva za prevoz izabranih korisnika obezbijeđena su u budžetu opštine.

Opština Prnjavor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*