“Autoputevi” nakon pet godina okončali tender sa održavanje dionice Prnjavor – Doboj

Nakon pet godina, brojnih žalbi i sudskih odluka, „Autoputevi Republike Srpske“ izabrali su „MG Mind“ za održavanje dionice autoputa „Prnjavor – Doboj“, a četvorogodišnji ugovor vrijedan je 3,6 miliona KM, saznaje portal CAPITAL.

Radi se o tenderu koji je raspisan 2016. godine i kojim je obuhvaćeno redovno i zimsko održavanje dionice autoputa Prnjavor – Doboj, a koji su obilježile brojne žalbe nezadovoljnih ponuđača, kao i sudske presude.

U odluci „Autoputeva“ o izboru najpovoljnijeg ponuđača, donesenoj krajem februara ove godine, navedeno je da se ugovor dodjeljuje „MG Mindu“ kao najbolje ocijenjenom ponuđaču sa cijenom od 3,6 miliona KM bez PDV-a.

Iz obrazloženja ponude vidi se da je ova javna nabavka pokrenuta još u aprilu 2016. godine te da su nakon toga uslijedile prijave, ali i brojne žalbe i sudski postupci nezadovoljnih ponuđača.

Na tender su se tada, osim „MG Minda“, prijavili i „Integral inženjering“, grupa ponuđača „Prijedorputevi“ i „Kozaraputevi“ te „Mrkonjićputevi“.

Ugovor je prvobitno dodijeljen grupi „Prijedorputevi“ i „Kozaraputevi“ jer su dostavili najnižu ponudu. Na tu odluku „Mrkonjićputevi“ ulažu žalbu, koju je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH usvojila, a „Autoputevi“ u oktobru 2016. posao dodjeljuju „MG Mindu“, koji je u vlasništvu Mladena Milanovića Kaje, kao i „Mrkonjićputevi“.

Uslijedila je žalba „Prijedorputeva“ i „Kozaraputeva“ koju je Kancelarija za razmatranje žalbi, takođe, prihvatila.

„Autoputevi“ u aprilu 2017. posao ponovo dodjeljuju „MG Mindu“, ali slijedi nova žalba „Prijedorputeva“ i „Kozaraputeva“, koja je ponovo usvojena, nakon čega „Autoputevi“ poništavaju tender uz obrazloženje da „tenderskom dokumentacijom nisu jasno i precizno definisani uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača usljed čega nije moguće izvršiti pravilnu ocjenu dostavljenih ponuda“.

Na tu odluku ponovo se žali „MG Mind“, Kancelarija za razmatranje žalbi usvaja i poništava odluku „Autoputeva“ o poništenju javne nabavke, ali i tendersku dokumentaciju.

Nezadovoljan ovakvom odlukom Kancelarije za razmatranje žalbi, „MG Mind“ je pokrenuo upravni spor, a Sud BiH je početkom 2019. godine usvojio tužbu i postupak vratio Kancelariji.

Novom odlukom Kancelarija je prihvatila žalbu „MG Minda“ i poništila odluku „Autoputeva“ o poništenju tendera te sve njihove naredne akte.

Ni to rješenje ne odgovara „MG Mindu“ koji pokreće i dobija novi upravni spor protiv rješenja Kancelarije, kojoj je sud ponovo naložio da donese novo rješenje.

Krajem prošle godine Kancelarija donosi novo rješenje kojim se poništava samo odluka „Autoputeva“ o poništenju tendera i predmet vraća na ponovni postupak.

Nakon toga „Autoputevi“ su krajem februara donijeli odluku da posao dodijele „MG Mindu“.

S obzirom na to da je izbor ponuđača trajao skoro pet godina, ostaje nepoznato ko je u međuvremenu obavljao ovaj posao. To pitanje postavili smo direktoru „Autoputeva“ Dušanu Topiću koji je tražio da im se obratimo pisanim putem, što smo i uradili, a odgovor ćemo objaviti kada nam dostave.

Marina Čigoja Ljubojević / Capital.ba

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*