Društvo

Ikone na dar za Gimnaziju Prnjavor

Prostorije škole su u protekloj sedmici ukrasili pokloni našeg vjeroučitelja, protonamjesnika Radislava Nunića, koji je u saradnji sa prnjavorskom firmom „Tehnoprint“ JU Gimnazija Prnjavor darovao ikone Svetog Save.p Lik i djelo Svetog Save imaju važan […]