Društvo

Kako izgledaju prnjavorski ribnjaci danas

Preduzeće “Ribnjak” a.d. Prnjavor sa površinom ribnjaka od 638 ha i proizvodnjom od oko 750 tona godišnje, od čega je 500 tona konzumne ribe, a ostatak čini proizvodnja riblje mlađi). Lokalni ekološki akcioni plan opštine […]