Društvo

Padavine sa kopova zamutile su Ukrinu

Analiza rasvetlila uzroke čudne boje reke u prnjavorskom i derventskom toku. Nema negativnih uticaja na biljni i životinjski svet. PROMENU boje vode u Ukrini izazvale su obilne padavine na području opštine Stanari spiranjem sa površinskih […]

Kultura

Odnos prema istorijskim spomenicima prnjavorskog kraja

Odnos prema istorijskim spomenicima prnjavorskog kraja (Rad predstavljen na Okruglom stolu Кultura pamćenja i odnos prema istorijskim spomenicima održanom 27-28. septembra 2018.) Apstrakt: U ovom radu namjeravamo opisati kulturno-istorijske spomenike prnjavorskog kraja i razmotriti okolnosti […]