Sjednica Skupštine zakazana 6. novembar

Foto: A.Atić

Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u utorak, 6. novembar sa početkom u 09:00 časova biti održana 20. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

1. Aktuelni čas,
2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
3. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,
4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 555/13 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor,
5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija,
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor
7. a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu, b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,
8. Godišnji Program rada JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2018/2019. godinu,
9. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2019. godinu,
10. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2018. godine,
11. Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M -16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III).

Opština Prnjavor

1 Comment

  1. TREBA NA DNEVNI RED DODATI I TAČKU DODJELA POMOĆI ZA NOVU FASADU I ŠKOLOVANJU ŽENE ODNOSNO SUPRUGE ŠEFU KLUBA MIKIĆ Googl DRAŽANU

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*