Prnjavor: Edukacijom protiv diskriminacije

Prepoznati lice sa invaliditetom,omogućiti mu normalno školovanje a onda mu pomoći u pronalasku zaposlenja-tri su osnovna zadatka i teme današnjeg okruglog stola održanog u Prnjavoru.

TV K3

Sastanak svih relevantnih aktera – Udruženja slijepih, Centra za socijalni rad, Centra „Neven“ te škola organizovan je u okviru Projekta „Edukacijom protiv diskriminacije“. “Mjere podrške licima sa invaliditetom sa naglaskom na zapošljavanje i sistem socijalne zaštite“-naziv je okruglog stola koji je ujedno i završnica projekta „Edukacijom protiv diskriminacije“ .

Cilj Projekta , kojeg je Udruženje slijepih Prnjavor radilo zajedno sa Centrom za socijalni rad kao i Dnevnim centrom „Neven“ ,kako mu i samo ime nagovještava je pomoći licima sa hendikepom.Omogućiti mu normalan život,socijalizovati ga, pružiti mu priliku da postane koristan član drušva,jer on to svakako može.

Projektom „Edukacijom protiv diskriminacije“ društvu se želi skrenuti pažnja na lica sa invaliditetom.Život im je svakako otežan,zašto im ga ne olakšati a sebe ujedno osloboditi predrasuda,ako ih je ko imao.

Nosilac projekta je Opštinska organizacija slijepih u saradnji sa Dnevnim centrom “Neven” u Prnjavoru, a finansijer Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

TV K3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*